Zde najdete online katalog  svazků naší knihovny. baze.knihovnazn.cz/katalog/lesna/baze.htm

Knihy se stále přidávají. V současné době je v katalogu asi 90% fondu knihovny.