O knihovně

 

V součastnosti knihovna  nabízí rozmanité služby.

 

  • Náš knižní fond momentálně čítá 1755 svazků.
  • Knižní fond rozšiřujeme pravidelně o Výměný fond z regionální knihovny Znojmo
  • Vybrat si můžete domácí i zahraniční beletrii, dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce, slovníky a naučnou literaturu.
  • Můžete se připojit k internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

Samozřejmostí je pomoc s výběrem knihy nebo obsluhou počítače.

 

 

Z histoie:

10. října 1945 věnoval sbor dobrovolných hasičů 2000kč na nákup knih pro veřejnou knihovnu.

Knihovna v obci fungovala už před rokem 1945. Bohužel po osvobození nebyla nalezena ani jediná česká kniha. 

Učitel František Horák začal budovat knihovnu od začátku.  

28. října 1946 začala výpůjční služba.  Knihovna byla umístěna do budovy školy a za knihovníka se přihlásil Josef Přibil.

Knihy bylo možné vypůjčit každou neděli od 11 do 12 hodin. 

Přestože byl výběr knih malý, občané měli o tuto službu veliký zájem.

Dalším knihovníkem byl František Horák. V roce 1956 dostal od krajské knihovní inspektorky čestné uznání.

V roce 1957 po úpravách budovy byla knihovna rozšířena i o čítárnu. Čítárna měla 60 míst.

V téže roce vyhrála knihovna 1. místo o nejlepší činnost místní veřejné knihovny v okrese Znojmo. Knihovna získala promítací přístroj. 

Od 24. srpna 1957 bylo pravidelné sobotní promítání filmů.

V roce 1959 byla knihovna přestěhována do místnosti v Kulturním domě.  Bylo zde 1 125 svazků. Evidováno bylo 162 čtenářů.

Roční přírůstek činil 145 knih.  Knihovnicí byla Jana Čadová. Knihovna byla jednou z nejlepších v okrese.

V roce 1960 přichází nová knihovnice Miluše Čechová. Knihovna je opět nově a moderněji vybavena. Počet svazků je 1500 ks.

V roce 1967 je činnost knihovny přerušena v souvislosti vybudování obchodu pro Jednotu.

V roce 1971 byla činnost obnovena. Knihovnicí se stala Jana Nečasová, která se o knihovnu starala přes 40 let. Za což jí patří veliký dík.

 

Čerpáno z brožury Lesná dvousetletá, kterou je možné zapůjčit v naší knihovně.