Statistika roku 2017

 
V roce 2017 se v naší knihovně zaregistrovalo 27 čtenářů z toho 9 do 15ti let.
 
Fond obsahuje 1755 svazků z toho 213 naučná literatura.
 
V roce 2017 proběhlo 496 výpůjček.